Kartoteki regionalizmów

Pracownicy Katedry są właścicielami obszernych  kartotek regionalizmów północnokresowych:

  • Jolanta Mędelska: Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z prasy wileńskiej 1945-1979
  • Marek Marszałek: Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z wydawnictw książkowych publikowanych w języku polskim na powojennej Litwie
  • Jolanta Mędelska, Marek Marszałek, Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z wydawnictw książkowych publikowanych w języku polskim w Republice Litewskiej (1919-1940)
  • Jolanta Mędelska, Marek Marszałek, Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z nowel publikowanych w polskiej prasie kowieńskiej w latach 20. i 30. XX w.
  • Jolanta Mędelska, Marek Marszałek, Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z „Litewsko-łotewsko-polsko-rossyskiego słównika” M. Mieżynisa (Tylża 1894)
  • Joanna Joachimiak-Prażanowska, Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z „Kuriera Wileńskiego” (1924-1939)
  • Tamara Graczykowska, Kartoteka regionalizmów północnokresowych wyekscerpowanych z kowieńskiej „Chaty Rodzinnej” (1920-1940)

Pracownicy Katedry interesują się także zagadnieniem stanu języka polskiego w ZSRR, szczególnie w okresie międzywojennym. Z tego zakresu opublikowali kilkanaście artykułów i rozprawek. Gromadzą też trzy kartoteki:

  • J. Mędelska, M. Marszałek, Kartoteka osobliwości językowych wyekscerpowanych z moskiewskiego miesięcznika „Kultura Mas”
  • J. Mędelska, M. Marszałek, Kartoteka osobliwości językowych wyekscerpowanych z dwóch moskiewskich słowników J. Krasnego (Польско-русский словарь, Moskwa 1931; Русско-польский словарь, Moskwa 1933)
  • T. Graczykowska, Kartoteka języka osobniczego Wandy Wasilewskiej.

Dr J. Joachimiak-Prażanowska podjęła badania nad językiem polskiej prasy dwudziestolecia międzywojennego. Zamierza dokonać opisu dyferencjalnego tego języka i języka prasy wydawanej na kresach północno-wschodnich.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Badań nad Bałtycko–Słowiańskimi Kontaktami Językowymi,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97