Współpraca międzynarodowa

a) We wrześniu 2011 p dr hab. Jolanta Mędelska i mgr Maria Jankowiak-Rutkowska uczestniczyły w wymianie listów intencyjnych o współpracy naukowej między UKW i Taurydzkim Uniwersytetem Narodowym w Symferopolu (Krym). Umowa o współpracy została podpisana 25 II 2013 r. na lata 2013–2018. Jest realizowana przez współorganizowanie konferencji naukowych oraz uczestnictwo pracowników Katedry (oraz pracowników INiLS) w konferencjach na Krymie. Osobą odpowiedzialną za tę współpracę jest prof. J. Mędelska.

b) We wrześniu 2011 prof. dr hab. Jolanta Mędelska i mgr Maria Jankowiak-Rutkowska uczestniczyły w wymianie listów intencyjnych o współpracy naukowej między UKW i Miejskim Uniwersytetem Humanistycznym w Sewastopolu (Krym). Współpracę na czas nieokreślony podjęto w dniu 16 IX 2011 r. Polega ona na uczestnictwie przedstawicieli Katedry w konferencjach organizowanych w Sewastopolu. Osobą odpowiedzialną za tę współpracę jest prof. J. Mędelska.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Badań nad Bałtycko–Słowiańskimi Kontaktami Językowymi,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97